กรุณาเลือกภาษา
Thai Chinese (Simplified) English Filipino French German Italian Japanese Korean
อัตราแลกเปลี่ยน
Home วิทยฐานะ สมณศักดิ์

วิทยฐานะ สมณศักดิ์

วิทยฐานะ

                ..๒๕๓๕  สอบได้นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดหนองกาทอง  จังหวัดเพชรบุรี

                ..๒๕๓๖  สอบได้นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดหนองมะกอก  จังหวัดเพชรบุรี

                ..๒๕๓๘  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดหนองมะกอก  จังหวัดเพชรบุรี


สมณศักดิ์

..๒๕๔๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานนุกรมในตำแหน่งพระใบฎีกา

..๒๕๔๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานนุกรมในตำแหน่งพระปลัด

                ..๒๕๕๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวิจักษ์วัชรธรรม

 

    พระปลัดประจักร ปจฺจกฺโข
   เจ้าอาวาสวัดห้วยกวางจริง